Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Sinh 9

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Lu Xuan Thuy
Người gửi: Lu Xuan Thuy
Ngày gửi: 20h:18' 22-09-2012
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
so sánh!
cấu tạo tế bào
Màng tế bào
Tế bào chất
Nhân
Nhiễm sắc thể
ADN
Sơ đồ cấu trúc phân tử ADN
Của James Watson và Francis crick
Cấu trúc phân tử ADN: chuỗi xoắn kép gồm 2 mạch đơn. Nhờ công trình này mà hai ông nhận được giải thưởng Nô-ben về y học và sinh lý học năm 1962.
Thành phần hoá học của ADN
C: C¸c bon
H: Hi ®r«
O: ¤ xi
N: Ni t¬
P: Phèt pho
so sánh khối lượng phân tử của một số chất
G
G
G
G
G
G
G
các đơn phân của ADN
A-đê-nin
Ti-min
G
Gu-a-nin
Xy-tô-zin
Thành phần của một nuclêôtit
H3PO4
Đường Đêzoxiribo
Bazo nitric
G
G
G
G
G
G
G
các đơn phân của ADN
G
G
Tính đa dạng và đặc thù của ADN
G
G
G
G
G
G
G
G
Do cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, các AND đặc trưng bởi số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp của các nuclêôtit trong phân tử.
Tế bào mẹ
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Kì cuối
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Kì cuối
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Kì cuối
Tế bào mẹ
Kì trung gian
Kì đầu
Kì giữa
Kì sau
Hai tế bào con
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
T
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Tốc độ tổng hợp: khoảng 100 Nuclêôtit một giây
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
T
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Tốc độ tổng hợp: khoảng 100 Nuclêôtit một giây
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
khái niện gen?
G
G
G
Là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin qui định cấu trúc của một loại Prôtit.
khái niệm gen?
Là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin qui định cấu trúc của một loại Prôtit.
Prôtít
Tính trạng
Cho Đoạn mạch đơn mẫu
1
2
3
Mẫu
Hãy tìm đoạn tương ứng: 1, 2 hay 3?
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Bài tập
Một đoạn ADN chứa 10000 Nu clêôtit các loại. Số nuclêôtit loại A (A-đê-nin) nhiều hơn số nuclêôtit loại X (Xi-tô-zin) là 1000.
Tính số Nuclêôtit mỗi loại trong đoạn ADN đó?
?
Bài tập
Số nuclêôtit loại T trong đoạn ADN là 450. Trong một mạch đơn của đoạn ADN đó có 4 loại nuclêôtit A - T - G - X có tỉ lệ lần lượt là 1 : 2 : 3 : 4.
Tính số nuclêôtit mỗi loại trong đoạn ADN đó?
Khi tự sao 1 lần, đoạn ADN này cần bao nhiêu nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào?
?
Bài tập
Trong quá trình tự sao, một đoạn ADN sử dụng hết 2000 Nuclêôtit loại A trong môi trường nội bào. Số nuclêôtit loại X chiếm 30% tổng số Nuclêôtit tự do đã sử dụng.
Tính tổng số Nuclêôtit của đoạn ADN đó?
?
Lựa chọn chưa chính xác!
xin một tràng vỗ tay an ủi?
Lựa chọn chính xác _ điểm: 9 phẩy 5
Lựa chọn chưa chính xác!
xin một tràng vỗ tay an ủi?
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓